Hekimoglu Trabzon Estatisticas

Hekimoglu Trabzon Estatisticas

T 09/10
08:00
D 1 4
T 08/09
08:30
E 3
T 07/04
08:00
E 1 2
T 09/02
05:00
E 3

INFORMAÇÃO DA EQUIPE

Country:
Turquia
Treinador
Tekelioglu, Sadi

Jogadoras